Gaijin Bikers Golden Week 2001

TQOOP
Akagi and Shinshu